Drogi kliencie,

nasi doradcy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00

Nummus Finanse Sp. z o. o.
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 5
KRS: 0000516793
NIP: 6462934177
REGON: 243587103

Infolinia

801 00 50 22*
*koszt połączenia według stawki operatora

Napisz do nas

[email protected]


Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana w celu kontaktowym jest spółka Nummus Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000516793, o nr NIP: 646-293-41-77; o nr REGON: 243587103, kapitale zakładowym w wysokości 200. 000,- złotych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne dla osiągnięcia ww. celu.