Słownik pojęć - Feniko.pl

Słownik pojęć

RRSO

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu (skrót RRSO) oznacza całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Przy wyliczeniu RRSO uwzględnia się wszystkie składowe koszty kredytu. Dla przykładu:

 • jak oprocentowany jest kredyt
 • jak liczona jest wartość pieniądza w czasie
 • jak długi jest okres kredytowania
a także
 • ile wynosi prowizja od udzielenia kredytu
 • ile wynosi opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego (opłaty wstępne)
 • ile wynoszą pozostałe opłaty (np. dodatkowe usługi)

RRSO powie Ci, ile w procentach ma kosztować pożyczka, uwzględniając wszystkie koszty pożyczki na przestrzeni jednego roku. Nie powie Ci jednak, ile faktycznie na nią wydasz.

Konsumenci często myślą, że niższe RRSO oznacza tańszy kredyt. Nie zawsze tak jest. Należy mieć na uwadze, że harmonogramy spłat pożyczek i kredytów znacząco się między sobą różnią. Im krótszy okres kredytowania, tym wyższe RRSO.

Jak obliczyć RRSO?

W naszym Serwisie nie musisz sam liczyć wskaźnika RRSO. Jest on wyliczany na bieżąco podczas symulacji kosztów pożyczki oraz dokładnie ujęty w Formularzu informacyjnym.

Skąd mam wiedzieć, ile będzie mnie kosztować Pożyczka Feniko?

Odpowiedzią na Twoje pytanie jest całkowity koszt pożyczki. Za jego pomocą dowiesz się, co składa się na koszy uzyskania Twojej Pożyczki oraz ile dokładnie (łącznie z odsetkami, prowizją i opłatą przygotowawczą) będziesz zobowiązany ponieść w związku z zaciągniętą Pożyczką.

BIK

Popularny „BIK” to Biuro Informacji Kredytowej

BIK prowadzi bazę z informacjami na temat zobowiązań kredytowych oraz finansowych uczestników rynku finansowego.

Z usług BIK korzystają instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich, aby trafniej oceniać możliwość udzielenia swoim klientom pożyczek, chwilówek czy kredytów.

Najczęściej sektor bankowy oraz przedsiębiorcy branż finansowych szukają informacji, aby sprawdzić możliwość udzielenia:

 • kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych
 • kredytów niecelowych i studenckich
 • kredytów mieszkaniowych i pracowniczych
 • kredytów odnawialnych
a także
 • wydania karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej, limitu debetowego w ROR oraz kredytów poręczonych.

Administracja danymi

W rejestrze BIK znajduje się około 23 mln Polaków. Informacje do Biura przekazujecały rynek kredytowy w Polsce. Wyłącznie instytucja, który przekazała do BIK daną informację o kliencie, może ją skorygować, jeśli jest nieaktualna.

Jak to działa?

Na przykładzie firmy pożyczkowej schemat działania jest następujący.

 1. Klient składa wniosek o pożyczkę, wyraża też zgodę na sprawdzenie go w BIK
 2. Firma pożyczkowa zamawia raport w BIK na temat klienta
 3. BIK tworzy raport i przekazuje go firmie pożyczkowej
 4. Firma pożyczkowa m.in. w oparciu o otrzymany raport wydaje Ocenę zdolności kredytowej i podejmuje decyzję o przyznaniu pożyczki
Jeśli Ocena jest pozytywna, a klient zawrze umowę pożyczki…
 1. Klient spłaca ratę pożyczki
 2. Firma pożyczkowa na bieżąco przekazuje informacje na temat spłacanych rat do BIK
 3. BIK odnotowuje to w swoich bazach – tak tworzy się Twoja historia kredytowa

Formularz informacyjny

Każdy kredytodawca, który zamierza zawrzeć z konsumentem umowę o kredyt konsumencki jest zobligowany do przekazania konsumentowi formularza informacyjnego. Formularz zawiera najważniejsze kwestie dotyczące zaciąganego zobowiązania.

Co zawiera formularz informacyjny?

Klient znajdzie w nim m.in.

 1. komplet informacji na temat podmiotu udzielającego kredytu: nazwa, siedziba i adres kredytodawcy
 2. opis głównych cech produktu finansowego, tj. rodzaj kredytu, czas obowiązywania umowy czy też całkowita kwota i koszty kredytu, RRSO, informacje o ubezpieczeniach, sankcje za zaprzestanie spłaty itd.
 3. ważne informacje dotyczące odstąpienia od umowy
 4. dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

Formularz informacyjny jest bezpłatny, a jego wydanie nie oznacza zawarcia z klientem umowy.