Polityka prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności użytkowników serwisu dostępnego pod adresem www.feniko.pl (dalej jako "Serwis") stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, ustanowiliśmy politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych:

Postanowienia ogólne

Twoje dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz przepisy wykonawcze do ustaw.

Administratorem Twoich danych osobowych jest: "Nummus Finanse" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Fabrycznej 5 (dalej jako "Administrator").

Administrator traktuje z najwyższą powagą ochronę prywatności, w tym ochronę Twoich (osoby odwiedzającej Serwis) danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Ciebie dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Administratora danych osobowych osób fizycznych składających wniosek o udzielenie pożyczki są zawarte w Regulaminie udzielania pożyczek gotówkowych.

Dostęp do własnych danych osobowych.

W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) i ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), masz prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

Możesz zgłosić sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Możesz skontaktować się z Administratorem przez pocztę elektroniczną na adres [email protected], aby dowiedzieć się, jakie Twoje dane są przetwarzane.

Jeśli zidentyfikujesz ewentualne błędy w danych osobowych lub jeśli okażą się one niepełne, po udzieleniu Administratorowi takiej informacji, dane te zostaną poprawione lub uzupełnione.

W przypadku braku woli dalszego przetwarzania przez Administratora Twoich danych, możesz zgłosić prośbę o usunięcie danych posiadanych przez Administratora, o ile nie są one niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy. Powyższe nie wyklucza prowadzenia przez Administratora rejestru danych jedynie w celach archiwizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Korzystając z Serwisu pozostajesz anonimowy(a) tak długo, aż sam(a) zdecydujesz inaczej. Twoje dane są zbierane gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Serwisu, telefonu lub poczty e-mail. W takiej sytuacji prosimy Cię o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane w trakcie kontaktu pomiędzy Tobą, a naszym Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie, w tym celu zaoferowania Ci naszych usług.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione kontrolerom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.). W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Kontaktować będziemy się z Tobą telefonicznie i/lub mailowo.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązań technologiczno-informatycznych poprzez opublikowanie nowego brzmienia polityki prywatności z odpowiednim wyprzedzeniem i bez naruszania Twoich praw.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego.

Numery IP i pliki cookies

Jesteśmy jako Administrator Serwisu w posiadaniu adresów IP, z których przeglądasz zamieszczone na jego łamach treści. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są zestawiane z danymi osobowymi osób wnioskujących o udzielnie pożyczki ani pożyczkobiorców.

Po uzyskaniu Twojej zgody (wyrażonej poprzez akceptację monitu o konieczności uzyskania takiej zgody), będziemy zbierać dane w postaci plików cookies.

Pliki cookies stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze lub urządzeniu mobilnym osoby odwiedzającej Serwis, za pomocą którego łączy się z siecią.

Używanie cookies umożliwia nam dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do Twoich indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez odwiedzające go osoby.

Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie w szczególności w celu:

 1. tworzenia statystyk, które np. wspierają pozycjonowanie stron, ułatwiając dotarcie do niezbędnej odwiedzającemu informacji,
 2. zmiany wyglądu lub wersji Serwisu,
 3. przechowywania danych sesyjnych (cookies wygasa po zakończeniu sesji),
 4. zapewnienia dostępu do niektórych części Serwisu, na przykład zabezpieczonych systemem logowania,
 5. zapamiętywania informacji, które zostały podane, takich jak na przykład wybrany język strony,
 6. dostosowania zawartości informacyjnej Serwisu do preferencji osoby odwiedzającej,
 7. targetowania treści promocyjnych tzn. dostarczania osobom odwiedzającym Serwis treści reklamowych uwzględniających ich zainteresowania,
 8. sterowania ponownym wyświetlaniem komunikatów typu "popup" po upływie określonego interwału czasowego,
 9. zarządzania pamięcią podręczną w celu optymalizacji czasu wyświetlania strony odwiedzającym.

Włączanie i wyłącznie cookies

Przeglądarki internetowe zazwyczaj mają ustawioną domyślną akceptację plików cookies. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. Masz możliwość zmiany ustawień przeglądarki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies znajdziesz w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Blokowanie plików cookies może spowodować ograniczenie zakresu funkcjonalności Serwisu i utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator – Nummus Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Fabrycznej 5, adres e-mail: [email protected].

Z mocy prawa możemy wykorzystywać cookies dla celów wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dla dostarczenia usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez Ciebie, bez konieczności uzyskiwania na to zgody.

Poniżej przedstawiamy sposoby na zmianę ustawień lub wyłączenie plików cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

W przeglądarce Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" należy wybrać wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność". Przeglądarka umożliwia zaznaczenie, że nie chcesz być śledzona/y w ogóle albo usunięcie pojedynczych "ciasteczek" poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer

W menu "Narzędzia" należy wybrać "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność". Specjalnym suwakiem możesz dostosować poziom prywatności, albo przyciskiem "Witryny" możesz zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki powinieneś wybrać "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...". Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link "Więcej informacji", który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera

Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim "Ustawienia" i dalej "Wyczyść historię przeglądania...".

Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookies, znajduje się tam też przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Safari

W menu "Safari" powinieneś wybrać wybrać "Preferencje" i w nich zakładkę "Prywatność". Tam znajdują się opcje dotyczące plików cookies.

Jeśli chcesz wyłączyć obsługę plików cookies w telefonie lub tablecie powinieneś zapoznać się z ustawieniami konkretnego urządzenia końcowego w jego instrukcji.

Rodzaje cookies

W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 3. pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację jej interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych dostosowanych do Twoich zainteresowań,
 6. "analityczne" pliki cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu, typie strony, z jakiej zostałaś/eś przekierowana/y oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.

Korzystając z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki zainstalowanej na swoim urządzeniu końcowym możesz otrzymywać pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich takich jak: Google (pliki Google Analitics). Więcej informacji na temat tych plików cookies możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

Niniejszy dokument dotyczy jedynie Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie mamy wpływu na zasady prywatności obowiązujące w ramach stron WWW, do których linki zamieszczone są w Serwisie. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności obowiązującą w ramach tych stron.