Kto płaci podatek od pożyczki? - Feniko.pl

Blog

Kto płaci podatek od pożyczki?
Porady
30 grudnia 2021

Kto płaci podatek od pożyczki?

Podatki to niezbyt lubiany przez nas wszystkich temat, ale czasem zmuszeni jesteśmy do jego poruszania. W sferze pożyczkowej również jest kilka sytuacji, w których konieczne jest odprowadzenie podatku. Kto zobligowany jest do zapłacenia podatku od pożyczki? Kiedy można być zwolnionym z konieczności płacenia podatku? Oto kilka najważniejszych porad.

Kto płaci podatek od pożyczki?

Podatek od pożyczki to rodzaj podatku od czynności cywilnoprawnych. Do jego zapłacenia jest zobligowana osoba prywatna pobierająca pożyczkę. Wówczas stawka podatkowa wynosi 0,5% pożyczonej kwoty. Zwolnieniu z konieczności odprowadzenia podatku do pożyczki podlegają osoby określane przez ustawodawcę jako I grupa podatkowa. Grupa ta obejmuje małżonków, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę, teściów, zstępnych oraz wstępnych. W tym przypadku podatek jest naliczony jedynie, gdy kwota pożyczki wynosi 9 637 zł i więcej. Suma ta stanowi limit uzyskania pożyczki od jednej osoby w czasie 5 lat.

Jeśli pożyczka realizowana jest przez osobę prywatną nienależącą do wymienionej wyżej grupy podatkowej, nie jest konieczne odprowadzenie podatku w przypadku pożyczek:

  1. W kwocie nieprzekraczającej 1000 zł.
  2. Z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
  3. Utworzonych w drodze ustawy innych funduszów celowych.
  4. Udzielonych przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.

W pozostałych przypadkach pożyczka wynosi również 0,5% całkowitej kwoty.

Warto dodać, że każda pożyczka musi być odpowiednio udokumentowana. W przeciwnym razie Urząd Skarbowy może naliczyć tzw. sankcyjną stawkę podatku w wysokości 20% wartości pożyczki. Aby uniknąć tego typu sytuacji, należy zgłosić pożyczkę w terminie do 14 dni składając odpowiedni druk PCC-3.

Co najważniejsze odprowadzenie podatku od pożyczki nie jest wymagane w przypadku, gdy pożyczkodawcą jest instytucja zajmująca się udzielaniem pożyczek.

Koszty pożyczki w Feniko

W Feniko jedyne koszty pożyczki stanowią odsetki oraz prowizja. Przed skorzystaniem z oferty poinformujemy Cię również o wysokości RRSO, planowanej racie, terminie spłaty oraz całkowitej kwocie spłaty. Jeśli pobierasz pożyczkę w Feniko po raz pierwszy, przysługuje Ci opcja skorzystania z  pierwszej pożyczki bez wspomnianych kosztów. Oddać należy dokładnie tyle, ile zostało pożyczone w czasie nie dłuższym, niż 61 dni. Zobacz, jakie to proste!

Zobacz także:

Domowy budżet bogatszy o 800 zł. Jak wziąć pożyczkę 800 zł
3 listopada 2023
Zarządzanie domowym budżetem to klucz do finansowej stabilności. Czasami jednak pojawiają...
5 zalet pożyczek online
9 grudnia 2021
Poszukiwania dodatkowego wsparcia finansowego mogą często zakończyć się na skorzystaniu z...
Szybka pożyczka przez internet na konto
2 lutego 2021
W przypadku problemów finansowych ważne jest, aby działać szybko i zdecydowanie....