Nieuczciwa konkurencja? Sprawdź gdzie ją zgłosić - Feniko.pl

Blog

Nieuczciwa konkurencja? Sprawdź gdzie ją zgłosić
Porady
15 lipca 2022

Nieuczciwa konkurencja? Sprawdź gdzie ją zgłosić

Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może popełnić czyn nieuczciwej konkurencji. Będzie to miało miejsce wówczas, gdy dopuści się działania sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami, a działanie to będzie zagrażać lub naruszać interes innego przedsiębiorcy, lub klienta. Co robić w przypadku rozpoznania nieuczciwej praktyki rynkowej? Gdzie ją zgłosić i jak przygotować takie zgłoszenie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Rozpoczynając rozważania na temat nieuczciwej konkurencji, należy podkreślić, że nie każda konkurencja, którą odbieramy jako nieuczciwą, faktycznie jest nieuczciwa w świetle przepisów prawa. W Polsce te kwestie reguluje ustawa z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie definiuje ona jednak samego pojęcia „nieuczciwa konkurencja”, a jedynie czyny, które są uznawane za nieuczciwe w obrocie gospodarczym. Ustawa określa ogólną definicję czynu nieuczciwej konkurencji (tzw. klauzulę generalną) oraz wymienia poszczególne działania przedsiębiorców, które mogą stanowić czyny nieuczciwej konkurencji, tzw. nazwane czyny nieuczciwej konkurencji. Zdaniem wielu badaczy prawa jest to dosyć uniwersalny zapis, który może powodować trudności w interpretacji. O ile wykazanie sprzeczności z prawem danego działania nie stanowi problemu, o tyle ustalenie, czy jest ono sprzeczne z dobrymi obyczajami, nie jest już takie proste. Przyjmuje się jednak, że dobre obyczaje w obrocie gospodarczym to po prostu zbiór zasad funkcjonowania społecznego w działalności gospodarczej.

Czynem nieuczciwej konkurencji na podstawie art. 3.1 ust. 2 Ustawy jest m.in. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, ale także nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi. Feniko stosuje się do wymagań stawianych przez ustawodawcę oraz dobrych obyczajów rynkowych.

Jak zgłosić naruszenie prawa konkurencji?

Prawami konsumentów i zasadami uczciwej konkurencji zajmuje się UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest to centralny urząd antymonopolowy, do którego zgłaszać można naruszenia prawa konkurencji.

Jakie informacje powinny znaleźć się w zgłoszeniu?

Zgłaszając naruszenie zasad konkurencji, warto podać zwłaszcza indywidualnie nabyte informacje o podjętych ustaleniach. W zgłoszeniach mile widziane są wszelkiego rodzaju notatki, sprawozdania ze spotkań, dane z kalendarzy lub korespondencja oraz inne dokumenty zawierające dane wskazujące na podejmowanie antykonkurencyjnych działań. Ważne są także wskazówki, jakich dowodów naruszenia można szukać u danego przedsiębiorcy.

Jeśli nie jesteś zainteresowany zgłaszaniem nieuczciwej konkurencji, wybieraj usługi wyłącznie rzetelnych instytucji. W Feniko działamy na jasnych zasadach – niezależnie czy jest to pożyczka 2000, czy pożyczka 3000, czy jakakolwiek inna!

Zobacz także:

Co jest potrzebne do pożyczki przez internet?
19 sierpnia 2021
Często w naszym życiu pojawiają się sytuacje, w których chcemy przeznaczyć...
Z czego wynika koszt pożyczki?
19 października 2022
Każdy, kto chce skorzystać z pożyczki online, powinien zaznajomić się ze...
Świadome wydatki na letnie atrakcje - jak cieszyć się latem i kontrolować budżet
4 września 2023
Lato to czas, kiedy chcemy korzystać z atrakcji i spędzać czas...