Czym jest WIBOR? - Feniko.pl

Blog

Czym jest WIBOR?
Porady
23 lutego 2022

Czym jest WIBOR?

Rynek finansowy to skomplikowana dziedzina, w której wielką rolę odgrywają wzajemne zależności pomiędzy bankami, instytucjami finansowymi oraz Klientami. Tak ważny system naczyń połączonych posiada wiele narzędzi i wskaźników ułatwiających jego kontrolę. Stopy procentowe, SWIFT, RRSO czy WIBOR. Dziś kilka słów właśnie o ostatnim z tych pojęć.

Co to jest WIBOR?

WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to kolejny z szeregu pojęć regulujących rynek finansowy. W tym przypadku mamy do czynienia z elementem umowy zawieranej między instytucjami finansowymi oraz Klientami indywidualnymi. WIBOR to nic innego, jak procentowy wskaźnik określający koszt pożyczki międzybankowej. Polskie banki, podobnie jak inne tego typu światowe instytucje, są zarówno kredytobiorcami, jak i kredytodawcami. WIBOR określa więc koszt danego kredytu wykazany w procentach pożyczonej sumy.

Wskaźnik ten spełnia istotną rolę regulacyjną mającą wpływ na cały rynek finansowy w kraju. Mimo to WIBOR jest bardzo niestabilny, a jego zmiany obserwujemy każdego dnia, na co wpływa wiele czynników ekonomicznych. Jednym z podstawowych są stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej, WIBOR musi bowiem każdorazowo mieścić się w przedziale określonym wartościami tychże stóp.

Standardy polskiego rynku finansowego narzucają na banki obowiązek ustalania tego wskaźnika na konkretne przedziały czasowe. Powoduje to, że możesz spotkać się z następującymi rodzajami:

  • WIBOR ON (overnight) – jeden dzień,
  • WIBOR TN (tomorrow/next) – jeden dzień,
  • WIBOR SW (spot week) – jeden tydzień,
  • WIBOR 2W – dwa tygodnie,
  • WIBOR 1M – jeden miesiąc,
  • WIBOR 3M – 3 miesiące,
  • WIBOR 6M – 6 miesięcy,
  • WIBOR 1Y – jeden rok.

Oczywiście nie oznacza to, że wartość powyższych wskaźników jest stała, w zależności od wyszczególnionego okresu. W praktyce – jeśli jeden bank pożycza od drugiego pieniądze na czas np. 6 miesięcy, po upływie tego czasu oddaje kwotę powiększoną o WIBOR 6M z dnia zawarcia umowy.

WIBOR a rata kredytu

Skoro WIBOR zależny jest od stóp procentowych, kształtuje go każda zmiana tychże stóp. WIBOR ma więc wpływ na raty kredytów bankowych. Obserwacja tego wskaźnika może pomóc nam wybrać korzystniejszy moment na zaciągnięcie kredytu lub przewidzieć następujące wahania. Wzrosty i spadki wartości WIBOR zależą więc w dużej mierze od sytuacji finansowej banków, choć w ostatnich latach wskaźnik ten nie ulegał drastycznym zmianom. Jednak niekorzystna sytuacja ekonomiczna może spowodować jego drastyczny wzrost, a co za tym idzie – droższe raty kredytów.

Jedno jest pewne — darmowa pożyczka online nie jest zależna od wahań WIBOR. Stała rata, zerowe oprocentowanie i brak kosztów, po prostu oddajesz tyle, ile pożyczysz. Odwiedź naszą stronę i zapoznaj się ze szczegółami oferty.

Potrzebujesz szybkiej pożyczki przez internet?

Zobacz także:

Czy darmowe pożyczki wypierają karty kredytowe?
23 lutego 2022
Często nie zdajemy sobie sprawy, że na nasze zakupowe nawyki dotyczące...
Darmowa chwilówka online – co to właściwie znaczy „chwilówka za darmo”?
17 sierpnia 2022
Oferty wielu pożyczkodawców coraz częściej wysyłają komunikaty dotyczące „darmowych pożyczek”, „pożyczek...
Jak wybrać najlepszą ofertę pożyczkową online? Praktyczny przewodnik.
15 czerwca 2023
Masz pilną potrzebę gotówki? W dzisiejszych czasach nie musisz wychodzić z...