Czym jest SWIFT? - Feniko.pl

Blog

Czym jest SWIFT?
Porady
16 września 2021

Czym jest SWIFT?

SWIFT to często używany skrót w świecie bankowości i finansów. Choć używany jest najczęściej jako określenie konkretnego rodzaju transakcji, sam skrót wywodzi się od nazwy organizacji. SWIFT to akronim (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) oznaczający Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej, jednak to nie wszystko. SWIFT to międzynarodowy system wymiany informacji używany przez niemal wszystkie ważne instytucje finansowe. 

Za pomocą tego narzędzia wykonuje się dziesiątki milionów transakcji dziennie. Kluczem sukcesu systemu SWIFT jest bezpieczeństwo, jakie zapewnia on przesyłanym informacjom.

Kod SWIFT

Kod SWIFT to identyfikator, jakim posługują się wszystkie instytucje finansowe. Składa się on z kilku lub kilkunastu znaków (liter oraz cyfr), a każdy ciąg odpowiada za inny rodzaj identyfikacji. Zawierają się tam m.in. dane na temat rodzaju instytucji oraz lokalizacji ogólnej i bardziej szczegółowej.

Przelew SWIFT 

Przelew SWIFT to rozwiązanie głównie dla osób chcących w bezpieczny sposób realizować płatności w obcej walucie. SWIFT ma przewagę nad innymi systemami przelewów walutowych, ponieważ może być realizowany na całym świecie, a nie jak np. w przypadku płatności SEPA, obejmującej swym zasięgiem jedynie kraje UE oraz ESWH. 

Do zrealizowania przelewu SWIFT potrzebne są: 

  • dane odbiorcy, do którego ma dotrzeć międzynarodowy przelew, 
  • kod SWIFT banku odbiorcy, 
  • numer konta bankowego odbiorcy w formacie IBAN, 
  • tytuł przelewu, 
  • kwota przelewu w wybranej walucie.

Koszt przelewu SWIFT jest dość wysoki z tytułu prowizji oraz przewalutowania. Banki i inne instytucje finansowe przeliczają kwoty najczęściej po własnym kursie, który nie zawsze jest korzystny dla użytkownika. Prowizja naliczana jest w formie procentu od kwoty przelewu, ten wahać się może od 0.2 do 0.5%. 

Dodatkową możliwością jest opcja wyboru, komu zostanie potrącona prowizja. Do wyboru są trzy skróty oznaczające płatnika:

  • OUR – koszty pokrywa nadawca przelewu, 
  • BEN – koszty pokrywa odbiorca przelewu, 
  • SHA – koszty dzielone są pomiędzy nadawcę oraz odbiorcę. 

Przelew SWIFT realizowany jest zazwyczaj w ciągu 3 dni roboczych.


Jeżeli potrzebujesz gotówki na przelew SWIFT lub inne wydatki - sprawdź, czy szybka pożyczka 600 zł jest dla Ciebie.

Zobacz także:

Szybka pożyczka online - co warto wiedzieć przed zaciągnięciem pożyczki
15 marca 2023
Zaciąganie pożyczki może być poważną decyzją finansową, dlatego przed podjęciem takiego...
Pożyczka 600 zł przez internet - czy to możliwe?
3 lutego 2023
Wzięcie pożyczki 600 zł online jest możliwe, a co najważniejsze —...
Pozyskanie gotówki przez internet - wygoda i oszczędność czasu
4 września 2023
W dzisiejszych czasach, kiedy tempo życia staje się coraz szybsze, a...