Czym są odsetki? - Feniko.pl

Blog

Czym są odsetki?
Porady
8 lipca 2021

Czym są odsetki?

Odsetki to element gospodarki rynkowej,  w którym znaczącą rolę odgrywa udostępnianie innym podmiotom kapitału własnego. Jest to dodatkowa opłata przysługującą pożyczkodawcy lub kredytodawcy, w zamian za używanie określonego towaru. Strony ustalają zasady i czas, w jakim kwota ma zostać spłacona. Odsetki to także środki, które otrzymamy, gdy oddamy pieniądze na lokatę w banku. Bank odda nam kapitał powiększony o odsetki, dzięki czemu zyskujemy. 

POTRZEBUJESZ POŻYCZKI NA JUŻ? SPRAWDŹ FENIKO!
 

Jakie są typy odsetek?

Polskie prawo przewiduje trzy typy odsetek. Zapoznajmy się z charakterystyką każdego z nich:

  • Ustawowe – są to odsetki naliczane za korzystanie z cudzego kapitału. Stanowią wynagrodzenie dla pożyczkodawcy i zobowiązanie dla pożyczkobiorcy. Ważne jest, żebyśmy przestrzegali terminu spłaty – unikniemy w ten sposób ponoszenia dodatkowych kosztów. 
  • Odsetki za opóźnienie – w przypadku, kiedy nie dopilnujemy terminu spłaty, poniesiemy dodatkowe opłaty. Jest to typ odsetek, które są sankcją za niedopełnienie zobowiązania.  
  • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych – dotyczą obrotu handlowego; są największe, ze względu na wagę tych transakcji.

Jak się oblicza odsetki?

Skorzystajmy z intuicyjnego kalkulatora, który znajduje się na stronie Feniko. Kalkulator pokazuje nam, jakie odsetki będziemy spłacać np. przy pożyczce 2500 zł. Wystarczy określić kwotę, jaką chcemy pożyczyć i termin spłaty. Na przykładzie pożyczki 2000 zł, zobaczmy, jak działa kalkulator. 

W przypadku okresu spłaty, który wynosi 2 miesiące, zapłacimy jedynie 18,11 zł. Zwróćmy uwagę, że w przypadku pierwszej pożyczki, nie poniesiemy żadnych kosztów.

Jakie są metody naliczania odsetek?

Instytucje, od których pożyczamy pieniądze, mają pewne metody naliczania odsetek. Polskie prawo przewiduje trzy rodzaje. Dowiedzmy się, na czym polega każda z nich. 

  • Składane – naliczane są wielokrotnie, po każdym okresie odsetkowym,
  • Proste – dopisuje się je do kapitału tylko raz, po upływie okresu odsetkowego,
  • Dyskontowe – należność, która jest potrącana przez cały okres kredytowania. 

Odsetek nie należy się bać. Jeśli będziemy spłacać pożyczkę w terminie, koszty są żadne lub niewielkie. Trzeba uważać na tzw. lichwę. Jest to działalność, która polega na zbyt dużym naliczaniu odsetek. Pamiętajmy, że takie działanie jest zabronione. Intuicyjny kalkulator Feniko dostarczy przejrzystej informacji o pełnej kwocie pożyczki – narzędzie jest łatwe w obsłudze, każdy zainteresowany może z niego skorzystać!

Zobacz także:

Odpowiedzialne korzystanie z pożyczek online w okresie niepewności gospodarczej
4 września 2023
W obliczu niepewności gospodarczej, wielu z nas może znajdować się w...
Pożyczki online a rejestr BIK
15 lipca 2022
W publikacjach na temat kredytów i pożyczek online co rusz pojawia...
Szybka pożyczka przez internet. O czym należy pamiętać?
22 września 2021
Pożyczka przez internet może dla niektórych być wyzwaniem i jawić się...