Stopy procentowe - jak wpływają na raty kredytu i pożyczki? - Feniko.pl

Blog

Stopy procentowe - jak wpływają na raty kredytu i pożyczki?
Porady
17 sierpnia 2022

Stopy procentowe - jak wpływają na raty kredytu i pożyczki?

Rada Polityki Pieniężnej od października regularnie podnosi poziom stóp procentowych. Wiele osób zastanawia się, jak te wzrosty przekładają się na raty kredytów i pożyczek. Czy w każdym przypadku podnoszenie poziomu stóp procentowych będzie oznaczać większą ratę do spłaty? Czy nieustanne zmiany mogą wpłynąć na bezpieczeństwo finansowe? W artykule wyjaśniamy, czym są stopy procentowe i jaki mają wpływ na miesięczne raty.

Czym jest stopa procentowa?

Stopa procentowa to nic innego jak cena pieniądza, czyli stawka, jaką kredytobiorca płaci za pozyskanie pieniądza, z drugiej strony jest to także kwota, którą uzyskuje kredytodawca za udostępnienie środków pieniężnych. Narodowy Bank Polski ustala pięć stóp procentowych, z których każda w odmienny sposób prowadzi do uzyskiwania płynności przez banki komercyjne. Są to:

 • stopa referencyjna,
 • stopa kredytu lombardowego,
 • stopa depozytowa,
 • stopa redyskontowa weksli,
 • stopa dyskontowa weksli.

Z punktu widzenia kredytobiorców najistotniejsza jest jednak stopa referencyjna. To ona bowiem określa poziom rentowności bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, które są kupowane bądź sprzedawane przez banki komercyjne. Wysokość stopy referencyjnej wpływa na wysokość oprocentowania pożyczek na krajowym rynku międzybankowym (WIBOR– więcej informacji o tym wskaźniku widnieje we wpisie – „Czym jest WIBOR?”) , dlatego ten rodzaj stóp procentowych oddziałuje na koszt kredytów udzielanych przez banki. Im niższy poziom stopy referencyjnej, tym niższy koszt kredytu.

Kto i kiedy ustala w Polsce wysokość stóp procentowych?

Stopy procentowe w Polsce ustalane są przez Radę Polityki Pieniężnej, czyli organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. W jej skład wchodzi prezes NBP oraz dziewięciu członków. Wszelkiego rodzaju decyzje dotyczące wysokości poszczególnych wskaźników, w tym także poziom stóp procentowych, podejmowane są na posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej.

Co wpływa na poziom stóp procentowych?

RPP decyzję o wysokości stóp procentowych podejmuje w oparciu o analizę wielu wskaźników makroekonomicznych i czynników gospodarczych. Wszelkie nieplanowane działania mogłyby wprowadzić chaos w sektorze gospodarczym, dlatego wszystkie zachodzące zmiany muszą być spójne z polityką finansową państwa. Przy owych zmianach stóp procentowych bierze się pod uwagę także:

 • założenia polityki pieniężnej na kolejny rok,
 • sprawozdanie z realizacji polityki pieniężnej,
 • poziom inflacji,
 • sprawozdania z posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej,
 • sytuację finansów publicznych,
 • kurs walutowy.

Jak podnoszenie stóp procentowych wpływa na raty kredytu i pożyczki?

Żeby zahamować wzrost cen, Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe. Kiedy rosną stopy procentowe, rośnie cena pieniądza, co oznacza, że Narodowy Bank Polski pożycza pieniądze bankom komercyjnym po wyższej niż dotychczas cenie, a banki komercyjne udzielają wyżej oprocentowanych kredytów. Takie działanie ma ochronić gospodarkę i w języku specjalistów określa się je mianem restrykcyjnej polityki monetarnej.

Zmiany stóp procentowych mają więc wpływ na cały sektor finansowy –  także na pożyczki. Pożyczki co do zasady są oprocentowane zmiennie w oparciu o odsetki maksymalne – podnoszenie stopy referencyjnej wpływa na wysokość rat. Warto jednak zaznaczyć, że jest to wpływ niewielki. Kwoty udzielanych pożyczek są zdecydowanie mniejsze w porównaniu do kwot udzielanych kredytów, zatem wzrosty rat są proporcjonalnie mniejsze. Szybkie pożyczki online to doskonały sposób na zasilenie domowego budżetu, jednak zawsze należy mieć na uwadze, że jest zobowiązanie finansowe, które należy spłacić w wyznaczonym terminie.

Zobacz także:

Kredyt studencki - jak to wygląda w 2021
24 września 2021
Wybierasz się na studia i martwisz się, że Twój kierunek będzie...
Szybka pożyczka online - co warto wiedzieć przed zaciągnięciem pożyczki
15 marca 2023
Zaciąganie pożyczki może być poważną decyzją finansową, dlatego przed podjęciem takiego...
5 zalet pożyczek online
9 grudnia 2021
Poszukiwania dodatkowego wsparcia finansowego mogą często zakończyć się na skorzystaniu z...
Ta strona używa plików cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.Zamknij komunikat